i
bgen

/   /   /   /   /
/   /   /   /   /
/   /   /   /   /
/   /   /   /   /
ескимо

/   /   /   /   /
/   /   /   /   /
/   /   /   /   /
/   /   /   /   /
eskimo

eskimogroup.org/index.php?i=i
i_3_info_2_team_2
team and members
екип и членове
Text available in Bulgarian.
Леда Екимова: председател на УС, Ескимо; куратор, Случаен Пистолет.
Квета Казмукова: координатор, Ескимо; асистент куратор, Случаен Пистолет.

Учредители на Ескимо са Габриела Александрова, Никола Апостолов, Венцислава Василева, Леда Екимова, Асен Емилов, Антония Пашова, Пейчо Пейчев, Христо Хаджигенчев. Участници в организацията на различни събития и проекти през годините са Татяна Недялкова, Ивайло Владимиров, Александър Гергинов, Цветалина Атанасова. Асистент на Чайка и Пистолет в периода 2009 - 2011 е Стела Василева.